Disclaimer

Inhoud
De inhoud op deze website is volledig eigendom van Sanne Gloria Verboom. Bij het gebruik van foto’s, filmmateriaal of teksten dient vooraf schriftelijk danwel mondeling toestemming verleend te worden. U kunt hiervoor contact opnemen via de contactpagina.

Foto’s
Sanne Gloria Verboom heeft zoveel mogelijk geprobeerd de fotografen credit te geven voor de door hen gemaakte foto’s. Zeer veel dank gaat uit naar Anne Noa Moolhuysen, Bas Kooij, Jaap Reedijk, Marieke van Grinsven, Mo Schalkx en Stefan Rustenburg. Mocht u een foto gemaakt hebben die op deze website gebruikt wordt, maar geen naamsvermelding terug kunnen vinden, dan wordt u verzocht contact op te nemen via de contactpagina.

Website
Mocht u technische mankementen tegenkomen, dan vragen wij u hierover contact op te nemen via de contactpagina.